Kosztorys to nie wszystko... Chwilka relaksu... Materiał na remont domu :) Czyż nie jest ładne? Fajny gość Kosztorys domu
  Ładowanie...

Kosztorysy w innych krajach

Jak wygląda kosztorysowanie w innych krajach?
Ponieważ otrzymujemy czasem pytania dotyczące wykonania kosztorysu na inwestycję zlokalizowaną w innym kraju, więc przygotowaliśmy dla Państwa nieco informacji na ten temat.

Generalnie kosztorysowanie w każdym kraju wygląda inaczej - głównie ze względu na odmienne wymagania formalno-prawne. Jednakże sam koszt inwestycji można oszacować na podstawie polskich normatywów RMS oraz przy wsparciu polskich programów kosztorysowych - trzeba by jedynie podstawić odpowiednie ceny materiałów, sprzętu i robocizny funkcjonujące w danym kraju.

Poniżej zamieszczamy garść informacji dotyczących kosztorysowania w poszczególnych krajach:


ANGLIA

Sposoby przygotowania kosztorysów
Przygotowując ofertę przetargową należy pamiętać o uwzględnieniu kosztów nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem poszczególnych czynności budowlanych, np. koszt toalety, zabezpieczenia obiektu, koszty stałe firmy, itp. Koszty te są zazwyczaj wpisywane na początku kosztorysu w pozycji "Preliminaries".

Bill of Quantities
W przypadku większych projektów, bardzo często dokumentacja przetargowa zawiera "Bill of Quantities" (BoQ). Jest to spis wszystkich wymaganych robót z naniesionymi już pomiarami, wykonawca musi go jedynie wypełnić podając ceny jednostkowe za poszczególne roboty. BoQ jest przygotowany przez "Quantity Surveyor" (kosztorysant i nadzór finansowy) zatrudnionego przez inwestora, według standardoweej metody wymiarowania (Standard Method of Measurement – SMM). Ryzyko błędów w BoQ jest ponoszone przez inwestora i wykonawca musi mieć zapłacone za wymagane prace w przypadku błędów w pomiarach czy ominięciu prac. Z tego powodu BoQ jest stosowany coraz rzadziej. W przypadku niemożliwości podania dokładnych pomiarów stosuje się przybliżone ilości (approximate quanities).

Specification & Drawings
Ten typ dokumentacji zawiera plany projektu i specyfikację, może również posiadać osobny zakres robót ("scope of works") dla klarownego wykazania kosztów. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie pomiarów robót, jakiekolwiek błędy w pomiarach lub wycenie nie będą uwzględniona i wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót zawartych w tej dokumentacji niezależnie, czy są wyszczególnione w zakresie robót. W praktyce oznacza to, że wykonawca musi bardzo uważnie sprawdzić całą dokumentację, gdyż każdy element projektu zawarty w jakiejkolwiek części dokumentacji jest częścią kontraktu i musi być wykonany w oferowanej cenie.

Schedule of Rates
"Schedule of Rates" czyli spis cen jednostkowy robót jest używany bardzo rzadko i jedynie w przypadkach gdy niemożliwym jest określenie zakresu prac. Wykonawca jest rozliczany za wykonane prace według czasu i umówionych stawek godzinnych bądź dniowych. Jest to idealna podstawa współpracy dla wykonawcy, gdyż nie ponosi on żadnego ryzyka i ma płacone za wszystkie materiały i czas pracy pracowników. W przypadku takiej formy współpracy bardzo jest ważne by szczegółowo spisywać czas i nakłady poniesione w trakcie projektu, są one potrzebne do określenia należności i eliminacji ewentualnych konfliktów z inwestorem.

Provisional Sum
"Provisional Sum" czy "PC Sum" nie jest podstawą kosztorysowania, lecz jest często używana w ofertach przetargowych. Ma ona zastosowanie w przypadkach, gdy nie jest możliwym określenie kosztu konkretnego elementu. Np. kontrakt zawiera wbudowane szafy, ale klient jeszcze nie zdecydował detali. W takim wypadku wpisuje się przybliżony koszt i oznacza się go jako 'PC Sum". Dzięki takiej procedurze inwestor jest przygotowany na opłacenie danego elementu, a dokładna cena może być ustalona w późniejszym czasie.
Choć takie sumy powinny odzwierciedlać rzeczywisty przybliżony koszt elementu, w trakcie przetargu często są zaniżane, by obniżyć całkowity koszt kontraktu. "PC Sum" nie są w żaden sposób wiążące w trakcie kontraktu.

Źródła:
Brook M., 2006. Estimating and Tendering for Construction Work. Oxford. Elsevier Butterworth-Heinemann
Linki do oprogramowania:
PriMus
National Schedule of RatesFRANCJA

Baza cen Batiprix
Batiprix został stworzony, aby pomoc firmom budowlanym w realizacji kosztorysów, opierając się na obliczeniu wydatków związanych z potrzebnymi materiałami i robocizna na konkretna budowę. Od 1983, batiprix jest konsultowany, jako główny odnośnik cenowy, dziś to najbardziej kompletna i szczegółowa baza danych na rynku. Uporządkowane dziedzinami informacje dla każdego typu budowy: opis, minimalny czas wykonania, przewidziane wydatki, szacowany koszt i zarobek.... Dla każdego zlecenia można uzyskać schemat obliczeń, oparty na przewidzianych cenach za robociznę i potrzebne materiały.
Regularnie aktualizowana baza danych Batiprix jest wyposażona w narzędzie dające możliwość modyfikacji stawki godzinowej, współczynników głównych wydatków i zysków, co pozwala dostosować ceny do danego otoczenia. Każde zlecenie wymaga specyficznych materiałów i robót, co składa się na jego podstawowy koszt, wydatek i zarobek. Maja państwo możliwość dokonania wszelkich zmian tych danych i zapisania ich w wybranym programie.

Linki do oprogramowania:
Batiprix
BatitelNIEMCY

Linki do oprogramowania:
DBD
Stlb-bau
STLB-Bau Dynamische BauDatenNORWEGIA

Link do artykułu na ten temat:
Jednorodna baza norm dla zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwieUSA

Poniżej zamieszczamy link do regularnie aktualizowanego rankingu programów kosztorysowych w języku angielskim, przygotowanych głównie na rynek amerykański. Jest to dosyć obszerne zestawienie wraz z opisem możliwości poszczególnych programów i porównaniem ich przydatności w procesie kosztorysowania robót budowlanych (opis w języku angielskim oczywiście):
Ranking programów kosztorysowych na rynek amerykański

 

A poniżej dodatkowo artykuły na temat zamówień publicznych w różnych krajach (kolejność alfabetyczna):

Albania
Armenia
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chiny
Chorwacja
Czarnogóra
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Indie
Kazachstan
Kirgistan
Kosowo
Litwa
Macedonia
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
Słowacja
Szwecja
Turcja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania (1)
Wielka Brytania (2)
Włochy