Kosztorys to nie wszystko... Chwilka relaksu... Material na budowe :) Czyz nie jest ladne? Kosztorys domu to nie wszystko... Na budowe
  Ladowanie...

Ile kosztuje kosztorys domu lub większego obiektu?
Cena zależy od wielu czynników ... :

... Od dostarczonych kosztorysantowi dokumentów potrzebnych do sporządzenia kosztorysu:

... Od skali inwestycji:

... Od terminu wykonania:

Przykładowe ceny usług kosztorysowych:
(prosimy pamiętać, że są to ceny orientacyjne, a tabela nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji)
Lp. Opis Ceny netto.
Należy doliczyć podatek VAT (23%)
1 Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku w uniwersalnym formacie *.ath). 2,50-6,00 zł za pozycje - minimum 150 zł za kosztorys *
2 Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny). 5,00-9,00 zł za pozycje - minimum 200 zł za kosztorys *
3 Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant). 5,00-12,00 zł za pozycje - minimum 200 zł za kosztorys *
4 Kosztorys inwestorski do przetargu publicznego Od 10,00 zł za pozycję kosztorysową *

5 Wykonanie przedmiaru robót na budynku 8,00-40,00 zł za pozycje zależnie od wielkości obiektu; jednak nie mniej niz 350 zł za kosztorys *

6 Kosztorys na podstawie dokumentacji od 0,01% do 2% zależnie od wartości robót - minimum 350 zł za kosztorys *

7 Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie od 0,4% do 2% wartości prac - minimum 350 zł za kosztorys *
8 Aktualizacja kosztorysu wcześniej przez nas wykonanego - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów od 200 zł za jeden kosztorys (zależnie od liczby pozycji) *
9 Weryfikacja merytoryczna kosztorysu - obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu robót i technologii, dokonywanie podmian, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych, opiniowanie pozycji i całego kosztorysu od 8,00 zł za pozycję kosztorysową, lecz nie mniej niż 250 zł za jedną weryfikację *
10 Weryfikacja jw., lecz połączona ze szczegółowym sprawdzeniem przedmiaru lub obmiaru (sprawdzanie przedmiaru i obmiaru z dokumentacji projektowej)
  • Dla robót budowlanych: od 10,00 do 40,00 zł za pozycję w zależności od wielkości obiektu, lecz nie mniej niż 350 zł za jedną weryfikację *
  • Dla prac instalacyjnych: od 0,4% do 2,0% zależnie od wartości robót, lecz nie mniej niż 300 zł za jedną weryfikację *
11 Kosztorysy dla biur projektowych na budowę domów jednorodzinnych wg projektów katalogowych (aktualizacje, weryfikacja, sporządzanie nowych wycen). od 600,00 zł za kosztorys jednego domu, zależnie od stopnia skomplikowania projektu, zakresu wycenianych robót, uszczegółowienia wyceny kosztorysowej, itp. *

12 Dokumentacja kosztowa (przedmiary i kosztorysy) dla biur projektowych i inwestorów na budowę dużych obiektów kubaturowych (budynki mieszkalne wielorodzinne, biurowce, hotele, obiekty sportowe, centra handlowe itp.)

Koniecznie przeczytaj przed wysłaniem zapytania o cenę:
od 2% wartości prac projektowych PB+PW *

Przykłady wyceny naszych usług


Do cen netto należy doliczyć podatek VAT - 23%.

*  Wszystkie ceny naszych usług są negocjowane indywidualnie.

Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie ile zapłacisz, po prostu zadzwoń lub wyślij zapytanie pocztą elektroniczną: remiz@pro.onet.pl lub biuro@remiz.com.pl


* * * 

Wykonane kosztorysy są przechowywane u nas w formie elektronicznej tak długo jak wytrzymają nośniki elektroniczne.... - w tym czasie można dokonywać ich aktualizacji. Koszt takich aktualizacji jest stosunkowo niewielki.


* * * 

Zawsze możesz zrobić kosztorys domu czy innego obiektu taniej, ale nie zawsze będą z tego korzyści finansowe. Dobrej jakości kosztorys może naprawdę pomóc obniżyć realne koszty całej inwestycji!
Aby wyrobić sobie orientację co do wartości prac kosztorysowych i różnych sposobów wyceny takich prac, zachęcamy do zapoznania się z fachowym artykułem pt. "Wynagrodzenie za prace kosztorysowe". Prócz tego, w dziale "Kosztorysowanie" można znaleźć wiele cennych materiałów, pomagających wyrobić sobie pogląd na temat tego, czego można oczekiwać po dobrym kosztorysie. Wciąż pojawiają się tam nowe artykuły.